Ειδικευμένοι σύμβουλοι

Προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων στον τομέα εσωτερικής διακόσμησης με γυψοσανίδες, όπως και ιδέες, μοντέλα εργασιών ή με καταλόγους παρουσίασης.

Οι υπηρεσίες μας: